İletisim üst resim sakaryaadaspor

Neden Voleybol

 NEDEN VOLEYBOL

Voleybol çocukların denge, koordinasyon ve kas gelişimleri desteklemesi açısından çok önemlidir. Voleybol takım sporu olması sebebiyle de arkadaşlık becerilerini geliştirme ve sosyalleşmesi açısından çocukların psikomotor olduğu kadar bilişsel ve duyuşsal alanının da gelişmesinde çok önemlidir. 

Voleybol sporunun öteki takım sporlarından ayıran en önemli özelliği arada file olması sebebiyle mücadelede file üstünde ve file gerisinde olarak karşı takımın herhangi bir oyuncusuna temas etmeden yapılmasıdır. Bu durum çocukların konumlanma, hızlı düşünme ve bir sonraki adımı belirleyerek stratejeik olarak becerilerini geliştirir. Bununla beraber yapılan antrenmanlarla sporcuların kas kütlesinin de gelişmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Voleybol antrenmanlarında sadece kol değil bacak, omuz, kalça ve sırt kasları da çalıştırıldığından düzgün bir vücut yapısına sahip olmasına yardımcı olur. 

Davranışlar için mümkün olan seçeneklerden biri de en kısa sürede karar verebilme yeteneğini geliştirir. Oyun pozisyonlarını ve değişimlerini mümkün olduğunca kısa sürede karar verebilme yeteneğini geliştirir. Oyun gelişimi ve özellikle karşısında ki rakibin davranışlarını düşünce olarak mümkün olduğunca kısa sürede saptayabilme yeteneğini geliştirir. Voleybol, çocukların güçlü yönlerini ortaya çıkarır.

Voleybol sayesinde sorumluluk duygusu erken yaşta gelişir. Bireysel sorumluluğunun yanı sıra takımı için de sorumluluk taşıdığını bilincinde olan çocuklar, ekibindeki zayıflıkları da tolere etmesi gerektiğini kavrar.

Çocukların iletişim becerileri güçlenir. Voleybol  oynayan çocuklar, sorunu tespit edip çözüm yolu geliştirir.

Çocuklarınızın bireysel mutluluk ve başarıları, yetişkin olduklarında mutlu bireylerin oluşturduğu huzurlu bir toplum getirmeleri için sporu çocuklarınızın hayat tarzı haline getirin.

ÇOCUKLARINIZA FAYDASI NEDİR

Okul Öncesi Dönem (4-7 Yaş) 
Okul öncesi dönem çocuğun oyunların üstesinden başarılı bir şekilde gelmesi için gereksinim duyduğu yetenekleri kazandığı gelişme dönemidir. Çocuğun temel uğraşısı olan oyun, psikolojik fonksiyonların, önemli davranış ve eğlence gereksinimlerinin geliştirilmesini sağlar. 

Çocuğun yakın çevresiyle mücadeleye girdği oyunlar onun zihinsel becerilerinin geliştirmesine, sosyal ilişkilerini dengelemesine ve kavrama yeteneğini geliştirmesine yardım eder. Fiziksel ve psikolojik gelişmeyi destekleyecek her türlü oyun çocuğun kişilik gelişimini destekler. Bu dönemde verilen spor eğitimi oyun formunda olmalıdır. Oyun formunda gerçekleşen spor eğitimi çocuğun psikolojisini olumlu etkileyerek ait olma duygusunu geliştirir. Kendisini takım oyunu içerisinde bir bütünün parçası olarak kabul eder.

İlköğretim Dönemi (7-14 Yaş)
Okulun ilk yıllarında çocuk bilinen modelleri uygulama, yetkili bireylerin görüş ve önerilerini kabul etme eğilimindedir, eleştride bulunmaz. Bu çağda çocuk çevresini analiz ederek ayrıntıları gözlemler. Dikkatini uzun süreli ve dikkati kısa sürede dağılır. 

Büyümenin bu döneminde çocuğun daha fazla sosyal ilişki kurma isteği kuvvetlenir. Uzun süreli sosyal ilişkiler şekillenmeye başlar. Bu dönemde verilecek spor eğitimi çocuğun sosyalleşmesini sağlayarak kendini toplumun bir parçası olarak hissetmesini kolaylaştırır. 

Çocuk 11 yaşına geldiğinde psikolojik fonksiyonların artan farklılıklar gözlenir. Çocuk uzun süren çalışmalar üzerinde dikkatini toparlerken zorluk çekmez. Kuralları öğrenmeye çalışır, genellemeler yapar, zihinsel olarak faal duruma geçer ve ilgi alanlarında değişiklikler gözlenir. Çocuğun ifade kapasitesinde çok önemli bir artış olur.

Spor antremanlarında dengeli grup yapılarının oluşması sosyal davranışları açısından normaldir. Kaygısızlık ve açık fikirlilik ergenliğin ilk belirtileri ile birlikte yerini tecrübeye dayalı duygusal ve psikolojik olarak değişken yanıt vermeye bırakır.

11 - 14 yaşları arasında öğrenme çalışma için bilinçli motive edilmiş önemli özellikler içeren zihinsel bir faaliyet haline gelir ve yaratıcılık artar. Bu dönemde çocuk, yaşamını ve günlük faaliyetlerini bağımsız olarak düzenlemeye ihtiyaç duyar, bu durum yeni arkadaşlıklara yol açar. Yeni sosyal görevler ve biyolojik değişimler ergenliğin ilk bölümlerinde karamsarlığa ve artan duygusal kararsızlığa yol açar. Bazı durumlarda kendine olan güveni kaybolur. Çevresindeki kişilerin zaman zaman kendisine anlamadıkları hissine kapılır.

Antrenmanlarda bilinçli ve olumlu işbirliğinin temelleri oluşturmak, çocuğu yönlendirmek ve harekete geçirmek ergenliğin çocuk psikolojisi üzerinde ki olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Bu dönemde çocuğun takım sporuyla uğraşması sosyalleşmesini ve buna bağlı olarak kendine güvenini arttırır. İletişim kurma yeteneği gelişir ve psikolojik olarak kendini daha rahat hisseder.